Drenažo produktai ir paslaugos

Reguliavimo šulinys

Šulinys yra skirtas sulaikyti ir pakelti vandens lygį dirvožemyje iki norimo lygio. Skirtingais metais, auginant skirtingas kultūras, galima nustatyti skirtingą lygį nuo žemės paviršiaus, iki kurio pageidaujate vandenį sulaikyti. Taip pat, metų eigoje (pvz. užėjus ilgalaikėms liūtims), galite keisti nustatytą lygį ar esant poreikiui visiškai atidaryti šulinį ir leisti drenažo sistemai veikti kaip įprastai (nereguliuojamai) sistemai. Šulinys taip pat yra pagrindinis komponentas visam sistemos sureguliavimui. Jis montuojamas ant melioracijos rinktuvo ir įrengiamas netoli griovio ar prie sklypo ribos (jei žiotys ne jūsų sklype), kad netrukdytų technikai dirbti laukuose. Atsidarę šulinį, galėsite matyti, kaip sekasi kaupti vandenį sistemoje, t.y. galėsite matyti kiek aukštai yra pakilęs vanduo šulinyje, o tai indikuos, kiek giliai yra vanduo visoje sistemoje. Jis pagamintas iš ypač kokybiškų medžiagų, atsparių vandens poveikiui, tad tarnaus ilgus metus. Vienoje drenažo sistemoje dažniausiai įrengiamas tik vienas toks šulinys. Norimą kaupti vandens lygį dirvožemyje, šulinyje nustatysite kompaktiškos pakėlimo karties pagalba.

Automatinis vožtuvas

Automatinis vožtuvas yra skirtas palaikyti vienodą vandens lygi visame lauke. Vožtuvai montuojami ant melioracijos rinktuvo ir įrengiami po žeme, kad netrukdytų technikai dirbti laukuose. Jie veikia automatiškai, t.y. jų reguliuoti nereikia. Nustačius tam tikrą lygį šulinyje ir vandeniui pradėjus kauptis rinktuve, vožtuve esančios plūdės pakyla ir jį uždaro. To pasėkoje dar pakeliamas vandens lygis nuo nustatyto šulinyje ir taip įveikiamas lauko nuolydis bei užtikrinamas vienodas vandens lygis visame lauke. Pilnai atidarius šulinį ir vandeniui pasišalinus iš rinktuvo, vožtuvo plūdės nusileidžia ir automatiškai jį atidaro, ko pasėkoje drenažas veikia kaip įprastinis (nereguliuojamas) drenažas. Vožtuvas pagamintas iš ypač kokybiškų medžiagų, atsparių vandens poveikiui, tad tarnaus ilgus metus. Be to, įrengus vožtuvą, yra užfiksuojamos tikslios jo koordinatės, kad ir po daugelio metų būtų galima žinoti tikslią vožtuvą vietą ir esant reikalui jį atsikasti. Vožtuvų skaičius kiekvienoje drenažo sistemoje gali būti skirtingas ir priklauso nuo konkretaus lauko nuolydžio, t.y. kuo laukas lygesnis tuo mažiau vožtuvų reikės, norint įveikti lauko nuolydžius.

Pakėlimo kartis

Projektavimas

Pakėlimo kartis yra skirta lengvai pakelti ir nuleisti reguliavimo šulinio užtvaras, kurios lemia kokiame aukštyje palaikyti vandens lygį sistemoje. Nors ištiesta kartis siekia 3 metrus, tačiau ji lengvai tilps į jūsų automobilį, nes veikia teleskopiniu principu.

Turime ilgametę patirtį melioracijos srityje, tad galime patarti, kaip pasiekti ekonomiškai geriausią variantą, įsirengiant EkoDrena sistemą. Mūsų specialistas išnagrinėjęs Geoportal ir Regia turimus duomenis, savivaldybės melioracinių išilginių profilių, techninių planų ir kitus duomenis, pateiks rekomendaciją, kur kiek ir kokių įrenginių būtų tikslingiausia naudoti. Taip pat, apskaičiuosime, kokiame tikėtina plote pavyks sulaikyti vandenį prie šaknų zonos, tad galėsite gan tiksliai įsivertinti, kokią investiciją į 1ha patirsite, ir per kiek laiko šie įrenginiai tikėtina jums atsipirks.

Montavimas

Mūsų specialistas gali atvykti į vietą ir pakonsultuoti, kaip teisingai sumontuoti įrenginius į žemę. Turime įrangą bei ilgametę patirtį randant net ir senuosius sausintuvus, todėl efektyviai ir greitai galėsite padėti atlikti darbus. Klientui neturint reikiamo traktoriaus kasimui, pasirūpinsime jo nuoma.

Pristatymas

Esant poreikiui, suorganizuosime gaminių pristatymą į vietą sutartu laiku ir už priimtiną kainą.

Copyright © 2018 by EkoDrena

  • EkoDrena